Sodankylän Unarissa neljästä palstasta koostuva määräala. Tila-arvion mukaan määräalan kokonaispinta-ala on noin 148,5ha, josta metsämaata 81,5ha.

Metsämaasta T2 taimikoita on 18ha, nuorta kasvatusmetsää 19,4ha, varttunutta kasvatusmetsää 19ha, siemenpuumetsikköä 20,5ha ja loput uudistuskypsää 1,4ha ja vajaatuottoista metsää 3ha. Siemenpuumetsikkö on äestetty vuonna 2016. Alue on taimettunut paikoin hyvin, paikoin kohtalaisesti tai heikosti. Äestys jäljet näkyvät vielä hyvin, joten varisevat siemenet pääsevät vielä hyvin itämään.

Määräalalla ei ole virallisia tie- tai kulkuoikeuksia. 

Tilalla on metsästysvuokrasopimus Unarinperän Metsästysseura Ry:n kanssa. Jos tilasta tekee metsästysvuokrasopimuksen seuran kanssa, saa seuran jäsenyyden.  Samalla saa metsästysoikeuden suurimmalle osalle seuran vuokramaille.  Seuralla on vuokramaita metsästyskäytössä vajaa 18 000 hehtaaria, eli jahtimaita riittää. 

Välittäjä on lomalla 27.7.2020 - 9.8.2020 välisen ajan.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään sunnuntaina 16.8.2020 klo 23:59

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Venevalkama.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Määräala myydään rasituksista vapaana.

Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Määräalalla ei ole virallisia tieoikeuksia.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 758-422-876-1 Uimaniemen jakokunnan vedet 2) Yhteinen maa-alue 758-422-878-1 Uimaniemen jakokunnan maa-alueet 3) Yhteinen maa-alue 758-422-878-7 Hiekkapalsta. Määräala saa pinta-alansa suhteessa osuudet yhteisiin alueisiin.