Soinissa Korkeaperällä, lähellä Karstulan rajaa, sijaitseva metsätila muodostuu Katajamäki-nimisestä tilasta, jonka pinta-ala on 14,32 ha ja Laihorinne-nimisestä tilasta, jonka pinta-ala on 2,664 ha.

Kohteen maapohjista noin 70 % on kasvupaikkatyypiltään kuivahkoa kangasta tai vastaavaa turvemaata, noin 27 % on tuoretta kangasta tai vastaavaa turvemaata ja noin 3 % kuivaa kangasta tai vastaavaa turvemaata.

Tilojen pinta-alasta noin 60 % on kehitysluokaltaan varttunutta kasvatusmetsää, josta suurin osa on hyvin lähellä uudistuskypsyyttä. Keskipuusto on noin 107m3/ha. Metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa olevaa puustoa on noin 250 m3, josta noin 200 m3 tulee uudistushakkuusta. Tilan pinta-alasta noin kolmannes on taimikoita ja niissä olisi hoidon tarvetta. Kohteen läpi kulkee Kettujoki, joka on metsälain mukaan mahdollisesti erityisen tärkeä elinympäristö.

Tiloille ei ole tieyhteyttä, mutta niillä on viralliset kolmen ja viiden metrin levyiset tieoikeudet naapuritilojen kautta. Puunkorjuu on kuitenkin tapahtunut suullisesti sopien muista kohdin.

Ei tarjousaikaa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ks. kiinteistörekisteriotteet ja kiinteistön karttaotteet. Tiemaksuja ei ole peritty.

Osuus yhteisiin Ei ole