Puustoinen metsätila Soinin Kolunkylässä. Tilalla runsaasti hakkuumahdollisuuksia. 

Tilan metsät koostuvat pääosin kasvatusmetsistä ja uudistuskypsistä metsistä.  Tilalla peltoa talon ympäristössä peltolohkotietojen mukaan yhteensä 1,82 ha, joka on neljässä erillisessä viljelylohkossa. Pelloista on voimassa oleva vuokrasopimus vuoden 2021 loppuun.  Peltojen tukioikeudet ovat vuokralaisen omistuksessa. Tilalla on vanha purkukuntoinen vuonna 1936 rakennettu hirsirunkoinen talo, huonokuntoiset purkukuntoinen ulkorakennus ja vanha savusauna. Tontilla käyttökuntoinen jalassauna. Talo on ollut kylmillään ja asumattomana vuodesta 1979. Osoite talolle: Löytömäentie 973, 63800 Soini.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

1) Tieoikeus (000-2007-K20847) / Leveys: 7 m Oikeutetut: 759-405-12-136 AHO Rasitetut: 759-405-12-97 HONKOLA, 759-405-12-172 ALAKOLU 2) Maantien suoja-alue (000-2009-K15663) Rasitettu: 759-405-12-97 HONKOLA

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Poropuron metsätie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 759-405-876-1 YHTEINEN VESIALUE Osuuden suuruus: 0,032936 / 0,500000 2) Yhteinen maa-alue 759-405-878-2 SAVENOTTOPAIKKA Osuuden suuruus: 0,031400 / 0,139000 3) Yhteinen vesialue 759-876-5-1 KOLUNSARAN JAKOKUNNAN VESIALUEET (759-876-5-1, 989-876-8-1) Osuuden suuruus: 0,032936 / 1,000000

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta