Soinin Torasperällä myytävänä n. 65,8 ha metsää, joutomaata n. 4,08  ja tämän lisäksi kolme yleiskaavan mukaista erottamatonta rantarakennuspaikkaa (n. 2000m² / rantarakennuspaikka) Torasjärven rannalla. Rakennuspaikoista kaksi on alavalla vedenvaivaamalla joutomaalla, johon rakentaminen on haastavaa. Kolmas rantarakennuspaikka on korkeammalla kangasmaalla, joka on maastollisesti parempi rakennuspaikka. Myyjä pidättää itselleen noin 3,2 ha:n määräalan tilan talouskeskuksen ympäriltä, jossa sijaitsevat tilan rakennukset ja pellot. Myyjän pidättämään määräalaan sisältyy myös metsää. Myyjän pidättämä määräala on rajattu pois metsäarviosta. Myyjän pidättämä määräala väritetty kuviokarttaan vihreällä värillä (kuviokartta metsäarviotiedoston lopussa).

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Soinin rantayleiskaava. Lisätietoja tämän esitteen ladattavissa aineistoissa.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Tilan sisällä Torasjärven rannalla osoitteessa Sauna-Ahontie, 63800 Soini 3 kpl noin 2000m2 suuruista loma-asunnon rantarakennuspaikkaa. Loma-asunnon yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 75 k-m² (lomarakennus enintään 40m², sauna 15m², aitta- ja varastorakennukset 25m²) Tonttien rajoja on ei ole tarkemmin määritelty. Rantaviivaa vähintään 40m / tontti. Tonteille ei rakennettu tietä. Tonteista kaksi lantisintä sijaitsee alavalla vedenvaivaamalla joutomaalla, johon rakentaminen on haastavaa. Kolmas itäisin tontti on korkeammalla ja kovemmalla maalla, joka on maastollisesti parempi kangaspohjainen rakennuspaikka. Tämän tontin edessä on todennäköisesti vesijättömaata, joten rakennuslupa saattaa edellyttää vesijättömaan lunastusta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

1) Tieoikeus (000-2008-K36055) Tyrisevänkankaan metsätie Tieoikeus /2 Leveys: 14 m Rekisteröintipvm: 15.10.2008 Voimaantulopvm: 10.9.1984 Arkistoviite: 3:757+K Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 759-403-18-56 KANGASPELTO 2) Tieoikeus (000-2008-K36128) / Leveys: 5 m Rekisteröintipvm: 16.10.2008 Voimaantulopvm: 10.9.1984 Arkistoviite: 3:757+K Oikeutetut: Tyrisevänkankaan metsätien osakkaat Rasitetut: 759-403-18-56 KANGASPELTO, 759-403-21-16 PALOMAA 3) Tieoikeus (000-2015-K34110) / Leveys: 6 m Rekisteröintipvm: 4.9.2015 Arkistoviite: MMLm/19679/33/2014 Oikeutetut: 759-403-18-33 HARJULA, 759-403-18-55 ISOKIVI, 759-403-18-56 KANGASPELTO, 759-403-18-93 Peltomaa Rasitetut: 759-403-18-33 HARJULA, 759-403-18-56 KANGASPELTO, 759-403-18-93 Peltomaa 4) Tieoikeus (000-2015-K35050) Rekisteröintipvm: 4.9.2015 Voimaantulopvm: 14.10.1913 Arkistoviite: 3:71+K Oikeutetut: 759-403-18-33 HARJULA, 759-403-131-0 SAUNA-AHO Rasitetut: 759-403-18-33 HARJULA, 759-403-18-56 KANGASPELTO, 759-403-131-0 SAUNA-AHO Rajaukset: Huom Kaikkia oikeutettuja kiinteistöjä ei ole selvitetty

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

1) Tieoikeus (000-2008-K36055) Tyrisevänkankaan metsätie Tieoikeus /2 Leveys: 14 m Rekisteröintipvm: 15.10.2008 Voimaantulopvm: 10.9.1984 Arkistoviite: 3:757+K Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 759-403-18-56 KANGASPELTO 2) Tieoikeus (000-2008-K36128) / Leveys: 5 m Rekisteröintipvm: 16.10.2008 Voimaantulopvm: 10.9.1984 Arkistoviite: 3:757+K Oikeutetut: Tyrisevänkankaan metsätien osakkaat Rasitetut: 759-403-18-56 KANGASPELTO, 759-403-21-16 PALOMAA 3) Tieoikeus (000-2015-K34110) / Leveys: 6 m Rekisteröintipvm: 4.9.2015 Arkistoviite: MMLm/19679/33/2014 Oikeutetut: 759-403-18-33 HARJULA, 759-403-18-55 ISOKIVI, 759-403-18-56 KANGASPELTO, 759-403-18-93 Peltomaa Rasitetut: 759-403-18-33 HARJULA, 759-403-18-56 KANGASPELTO, 759-403-18-93 Peltomaa

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 759-403-876-2 YHT.VESIALUE 2) Yhteinen maa-alue 759-403-878-7 MYLLYTONTTI