Myynnissä poikkeuksellisen runsaspuustoinen metsätila erinomaisten tieyhteyksien varressa. Myös luontoarvoja.

Myynnissä 16,57 hehtaarin erittäin runsaspuustoinen metsätila Somerolla, Mäyrämäen kylässä, Pommitien päässä.  Tilalta löytyy vähän taimikkoa sekä nuorta kasvatusmetsää ja runsaasti varttunutta kasvatusmetsää sekä uudistuskypsää puustoa. Erittäin isot hakkuumahdollisuudet, joten kaupassa syntyvää metsävähennysoikeutta mahdollisuus hyödyntää myös tällä tilalla. Kohteelta löytyy myös luontoarvoja, mm. yksityinen luonnonsuojelualue. Tutustu ladattaviin tiedostoihin ja käy myös maastossa. Osa kohteen rajoista merkitty oransseilla "Metsätilat.fi" nauhoilla suuntaa antavasti.

Lähtöhinta  113 100 €. Kohde myydään tarjousten perusteella. Välittäjä vastaanottaa kirjallisia (myös sähköposti) tarjouksia keskiviikkoon 4.8.2021 klo 23.59 saakka. Huomaa "Tee tarjous tästä kohteesta" painike, josta saat helposti lähetettyä tarjouksen välittäjälle.  Aikarajallinen tarjousmenettely, saapuneita tarjouksia ei käsitellä ennen tarjousten jättöajan päättymistä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet. Suojeltu luontotyyppi (LS-alue). Vanha romahtanut työmaakoppi. Metsästysvuokrasopimus, Kappelin Pojat.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu 30.4.2021 maksettu 72,32 € (Karttamo-Eläte tiekunta).

Osuus yhteisiin Ei ole