Iso, monipuolinen ja runsaspuustoinen metsätilakokonaisuus Someron Oinasjärvellä. Sisältyy myös aktiivisen viljelyn ulkopuolella olevaa peltomaata sekä rantaviivaa Oinasjärveen. 

Myynnissä 73,143 hehtaarin tilakokonaisuus, jossa metsämaalla puuta keskimäärin noin 200 m3/ha. Tilalla myös aktiivisen viljelyn ulkopuolella olevaa peltomaata noin 4,7 ha sekä rantaviivaa Oinasjärven vesialueeseen noin 45 m.  Tilan metsämaan pinta-alasta noin 25 % on järeää uudistuskypsää puustoa, noin 52 % on varttunutta kasvatusmetsää, noin 15 % nuorta kasvatumetsää ja taimikoita noin 8 %. Tilalta löytyy myös luontoarvoja. Tila muodostuu viidestä palstasta, joista isoin (noin 60 ha) palsta muodostaa hienon metsäkokonaisuuden erinomaisten tieyhteyksien varressa. Pienemmillä palstoilla korostuvat ehkä muut kuin metsätalousarvot.  Palstarakenteesta johtuen kohde voidaan myydä myös osissa. Kysy määräalatarjousten osalta ohjeet välittäjältä. Tutustu ladattaviin tiedostoihin ja käy myös maastossa. Kohteen rajoja on merkitty oransseilla "Metsätilat.fi" nauhoilla suuntaa antavasti (kaikkien rajamerkkien löydettävyyttä ei ole varmistettu).

Lähtöhinta  533 900 €. Kohde myydään tarjousten perusteella. Välittäjä vastaanottaa kirjallisia (myös sähköposti) tarjouksia keskiviikkoon 15.12.2021 klo 23.59 saakka. Huomaa "Tee tarjous tästä kohteesta" painike, josta saat helposti lähetettyä tarjouksen välittäjälle.  Aikarajallinen tarjousmenettely, saapuneita tarjouksia ei käsitellä ennen tarjousten jättöajan päättymistä.

Kaava Ranta-asemakaava » Lisätietoja

Kohde sijaitsee osin ranta-asemakaavan alueella. Ei rantarakennusoikeutta. Kohde sijaitsee osin rantaosayleiskaavan alueella, jossa kohteen alueella mm. AT-aluetta noin 2,5 hehtaaria. Tutustu liitteinä oleviin kaavatietoihin.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita. Sähkölinja. Kaivorasitteet ja vedenjohtamisrasitteet (ei kirjattuja). METE-kohteet. Osin pohjavesialuetta. Osin arvokasta harjualuetta (maakuntakaava). Metsästysvuokrasopimus (Kappelin Pojat ry). Isoimman palstan pohjoisosassa energiapuupino, joka myyty. Kuvion 546.1 eteläreunalla lautarakenteinen arvoton katos.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Isoimmalle palstalle hyvät tieyhteydet juuri kunnostetun Ojaladontien kautta. Ojaladontien suunnitellut tiemaksut jo maksettu kaudelta 2021-2024. Pienempien palstojen osalta tieoikeudet ovat epäselviä, etenkin niiltä osin kuin palstat eivät sijaitse Morontien varressa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 761-448-876-1 (Pikku-Valkee, Pikku-Ätämö, Iso-Ätämö, Herakkaanlähde, Oinasjärvi). Yhteinen maa-alue 761-448-878-3 Oinasmaa, Oinasjärven kylän yhteisten maa-alueiden osakaskunta, järjestäytynyt osakaskunta.