Tieto tieoikeudesta korjattu esitteelle ja kartoille 1.6.2021!

Runsaspuustoinen metsätila (227 m3/ha). Hakkuumahdollisuuksia. Arvokasvua.

HUOM! Tieto tieoikeudesta korjattu esitteelle ja kartoille 1.6.2021! Välittäjän virheellisen tulkinnan takia esitteellä oli aiemmin väärää tietoa tieoikeudesta!

Myynnissä 7,225 hehtaarin metsätila Somerolla, Pappilan kylässä, Hyppäkiventien suunnalla.  Runsaspuustoinen tila on kokonaan kasvatusmetsää, jossa arvokasvu saadaan maksimaaliseksi harvennushakkuun myötä. Kaupassa syntyvää metsävähennysoikeuttakin mahdollisuus siten hyödyntää myös tällä tilalla.  Tutustu ladattaviin tiedostoihin ja käy myös maastossa. Osa kohteen rajoista merkitty oransseilla "Metsätilat.fi" nauhoilla suuntaa antavasti. Katso tieoikeuden sijainti kartoista.

Lähtöhinta  49 500 €. Kohde myydään tarjousten perusteella. Välittäjä vastaanottaa kirjallisia (myös sähköposti) tarjouksia tiistaihin 15.6.2021 klo 23.59 saakka. Huomaa "Tee tarjous tästä kohteesta" painike, josta saat helposti lähetettyä tarjouksen välittäjälle.  Aikarajallinen tarjousmenettely, saapuneita tarjouksia ei käsitellä ennen tarjousten jättöajan päättymistä.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Maakuntakaavassa kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeää aluetta sekä loma-asutuksen mitoitusaluetta.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite. Tilan itäpäädyssä on aiemmin kulkenut sähköjohto, mutta kaapeloinnin myötä johto siirtynyt pois tilan alueelta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus Hyppäkiventien kautta tilalle. Tieoikeuden paikka merkitty metsäarviokarttaan suuntaa antavasti ja oikeus näkyy myös kiinteistörekisterin kartalla sekä kiinteistörekisteriotteella. Tieoikeuden sijainti metsäosuudella merkitty maastoon suuntaa antavasti sinisellä nauhalla.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Myyjä pidättää tilan kiinteistörekisteriotteella näkyvät yhteismetsäosuudet itselleen ja maksaa osuuksien siirtokulut.