Runsaspuustoinen metsätila Someron Oinasjärvellä, Helsingintien varressa.

Myynnissä 23,2 hehtaarin runsaspuustoinen metsätila Somerolla erinomaisten tieyhteyksien varrelta. Tila koostuu viidestä palstasta, joista neljä rajoittuu Somero-Helsinki maantiehen ja yksi palsta sijaitsee Morontien varressa. Mäntyvaltainen puusto kantavilla soraharjuilla. Varttuneisiin kasvatusmetsiin ja uudistuskypsiin puustoihin painottuva kehitysluokkarakenne antaa merkittävät hakkuumahdollisuudet uudelle omistajalle. Ei hoitorästejä.  Tilan erilliset pikkupalstat ovat Someron rantaosayleiskaavan alueella. Kohde voidaan myydä myös palstoittain (kysy tällöin välittäjältä ohjeet tarjouksen jättämiseen). Tutustu ladattaviin tiedostoihin ja lähde käymään metsässä. Tai kysy välittäjältä lisätietoja.

Lähtöhinta 135 000 €. Kohde myydään tarjousten perusteella. Välittäjä vastaanottaa kirjallisia (myös sähköposti) tarjouksia tiistaihin 10.3.2020 klo 23.59 saakka. Huomaa "Tee tarjous tästä kohteesta" painike, josta saat helposti lähetettyä tarjouksen välittäjälle.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tilan kolme eteläisintä palstaa sijaitsee Someron rantaosayleiskaavan alueella. Palstat eivät rajoitu rantaan. Yksi palstoista sijaitsee Morontien varressa kaavan 4A-alueella. Kyseisen A-alueen rakennuspaikat ovat jo käytössä, eli tälle palstalle ei todennäköisesti saa rakennuslupaa kaavan perusteella. Kaksi muuta kaavan alueella olevaa palstaa sijaitsevat AT- ja M-alueilla. AT-alueella pientalorakentaminen mahdollista ja M-alueella maa- ja metsätalouden rakentaminen mahdollista. Tutustu liitteinä oleviin kaavakartan otteeseen sekä käävamääräyksiin.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet. Metsästysvuokrasopimus. Pohjavesialuetta. Puistomuuntaja, sähkölinjoja/-kaapeleita.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 761-448-876-1 ja yhteinen maa-alue 761-448-878-3. Yhteisen maa-alueen osakaskunta on järjestäytynyt Oinasmaan osakaskunta.