Isohko metsäpalsta hyvällä kehitysluokkarakenteella

Myynnissä noin 58 hehtaarin metsämääräala Someron (Somerniemi) Keltiäisissä. Kohde on tilan Seppälä erillinen metsäpalsta. Kohteen kehitysluokkarakenne on lähes ideaali, eli täältä on odotettavissa tasaista tuottoa pitkälle tulevaisuuteen. Ei hoitorästejä.   Ravinteikkaat kasvupohjat, kitu-/joutomaata vain minimaalisen vähän. Tutustu ladattaviin tiedostoihin ja lähde käymään metsässä. Tai kysy välittäjältä lisätietoja.

Lähtöhinta 242 000 €. Kohde myydään tarjousten perusteella. Välittäjä vastaanottaa kirjallisia (myös sähköposti) tarjouksia torstaihin 20.6.2019 klo 23.59 saakka. Huomaa "Tee tarjous tästä kohteesta" painike, josta saat helposti lähetettyä tarjouksen välittäjälle.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Määräala on pääosin oikeusvaikutteisten kaavojen ulkopuolella. Kohteeseen kuuluu noin 1/2 Palolammi-nimisestä pienestä erämaalammesta, jonka välitön lähiympäristö on merkitty rantaosayleiskaavassa M-alueeksi (ei rantarakennusoikeutta).

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet. Kohteen poikki kulkee useampi tiemaa, jotka osaltaan parantavat myös itse kohteen kulkuyhteyksiä. Näiden teiden osalta ei löydy tieoikeus-/tierasituskirjauksia KTJ:stä. Kohteen alueella on vireillä tienparannushanke (katso kohta "Tieoikeudet"). Kohteen alueella on keskeneräinen ojitushanke, jonka toteutuskustannuksista vastaa myyjä siltä osin kuin hanke on omistajan ja hankkeen sunnittelijan kesken sovittu toteutettavaksi. Ojitushanke suunniteltu saada päätökseen syksyllä 2019. Kohteen alueella on varastoituna kaksi energiapuukasaa (kuvioilla 251 ja 263), jotka eivät kuulu myyntikohteeseen. Pienialainen METE-suo (kuvio 259).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kohteen poikki kulkee useampi tiemaa, jotka osaltaan parantavat myös itse kohteen kulkuyhteyksiä. Näiden teiden osalta ei löydy tieoikeus-/tierasituskirjauksia kiinteistötietojärjestelmästä. Teitä on käytetty hyvässä yhteisymmärryksessä niiden tilojen kesken, joiden alueella tiet kulkevat. Kohteen alueella on vireillä tienparannushanke, johon tämän määräalan ostaja sitoutuu (kustannusarvio myytävän kohteen osalta noin 3400 €, josta valtion tuen jälkeen maksettavaa noin 1700 € + alv.). Perusparannettava tie on pohjoisin tie. Tiehankkeen yhteydessä pidettävässä tietoimituksessa saadaan tieoikeudet tältä osin myös kirjatuiksi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa pinta-alansa mukaisen osuuden kaikkiin kantatilan yhteisiin alueisiin ja etuuksiin. Katso kiinteistörekisteriote. Mm. vesialueita useissa lammissa ja järvissä sekä kaksi venevalkamaoikeutta Painio-järveen.