Puhdas metsätila hyvien tieyhteyksien varrella Sonkajärven Kainuunmäessä. Hyväpuustoiset kasvatusmetsät kivennäismailla.

Tilalla välittömiä harvennusmahdollisuuksia ja ylispuiden poistohakkuita. Tarpeelliset raivaukset tehty.

Tilan halkaisee sähkö- ja vesilinja.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Rasitettu tieoikeus Pien-Pyöreen yksityistien osakkaille. Kiinteistön läpi kulkee sähkö- ja vesijohtolinja

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Pien-Pyöreen yksityistie, tiemaksut noin 100 €/v.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kauppilanmäen osakaskunta.