Pääosin kasvatusmetsistä koostuva, puustoinen metsätila hyvien tieyhteyksien varrella Sonkajärven Koivumäessä.

Tilalla runsaasti hakkuumahdollisuuksia ja jonkin verran hoitotöitä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kuiveikonmäen metsätie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Muuraisjärven osakaskunta