Sotkamon Jormaskylässä sijaitseva pieni puronvarsipalsta. Tilan puusto koostuu lähinnä päätehakkuuikäisistä metsistä. Puron varressa on havaittavissa majavatuhoja. Tilalle on perustettu kiinteistörekisterin mukaan 8 m leveä tierasite. Tila myydään rasituksista vapaana.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kts. kiinteistörekisteriote ja -kartta

Osuus yhteisiin Ei ole