Sotkamon Jormaskylässä sijaitseva pieni puronvarsipalsta. Tilan puusto koostuu lähinnä päätehakkuuikäisistä metsistä. Puron varressa on havaittavissa majavatuhoja. Tilalle on perustettu kiinteistörekisterin mukaan 8 m leveä tierasite. Tila myydään rasituksista vapaana.

Tarjoukset kohteesta oheisella lomakkeella 7.6.2021 klo 16 mennessä. Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä/hylätä tehdyt tarjoukset. Tarjous voi olla hintapyyntöä alempi tai korkeampi. Tarjoukset käsitellään ensimmäisen kerran 8.6.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kts. kiinteistörekisteriote ja -kartta

Osuus yhteisiin Ei ole