Sotkamon Tipasojalla, lähellä Hiidenporttia sijaitseva metsätila. Tilaa halkoo Kärnänjoki ja kokonaispinta-alaan sisältyy vesialuetta 0,5130 ha. Taimikonhoito on tehty muutama vuosi sitten. Hakkuumahdollisuuksia päätehakkuun muodossa, joen varteen jätettävä suojametsää. Mahdollisuus liittyä paikallisen metsästysseuran jäseneksi.

Tee tarjous oheisella lomakkeella.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kts. kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin Ei ole