Sotkamossa, Loson metsätien halkoma määräala. Tilalla on runsaasti luonnontilaista suota.

Metsänhoitotyöt on tehty ajallaan, hakkuumahdollisuuksia löytyy hyvin. Määräalalla on rasitteena lastauspaikka Losonmetsätien varressa.

Tässä kohteessa yhdistyvät luontoarvot ja metsätalouden mahdollisuudet poikkeuksellisella tavalla!

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 13.10.2021 klo 16 mennessä oheisella lomakkeella. Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä/hylätä tehdyt tarjoukset. Tarjous voi olla hintapyyntöä alempi tai korkeampi.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kts. kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

kts. kiinteistörekisteriote