Etelä-Sotkamossa, Tipasjärven Vuorisaaressa myytävänä kaksi kiinteistöä, jotka myydään yhtenä kokonaisuutena. Tiloilla on hyvä puusto ja hyväkasvuiset maapohjat. Vuorisaari-niminen kiinteistö koostuu kolmesta palstasta, joihin kuuluu myös pieni Kuikkasaari Vuorisaaren länsipuolella.

Tilat myydään rasituksista vapaana. Rakentaminen on mahdollista poikkeusluvalla, lisätietoja Sotkamon kunnan rakennusvalvonnasta.

Tiloille ei ole tieoikeutta, lähestymiskartassa on merkitty Sotkamon kunnan omistama venevalkama, jonka kautta kulku palstoille järjestyy.

Hakkuiden aikana on ollut käytössä jäätie, joka on kulkenut läheisen Lahjantien kautta saareen.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

poikkeusluvalla, lisätietoja Sotkamon kunnan rakennusvalvonta

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

kts. kiinteistörekisteriote