Etelä-Sotkamossa, Tipasjärven Vuorisaaressa myytävänä kaksi kiinteistöä, jotka myydään yhtenä kokonaisuutena. Tiloilla on hyvä puusto ja hyväkasvuiset maapohjat. Vuorisaari-niminen kiinteistö koostuu kolmesta palstasta, joihin kuuluu myös pieni Kuikkasaari Vuorisaaren länsipuolella.

Tilat myydään rasituksista vapaana. Rakentaminen on mahdollista poikkeusluvalla, lisätietoja Sotkamon kunnan rakennusvalvonnasta.

Tiloille ei ole tieoikeutta, lähistöllä on Sotkamon kunnan omistama venevalkama, jonka kautta kulku palstoille järjestyy.

Hakkuiden aikana on ollut käytössä jäätie, joka on kulkenut läheisen Lahjantien kautta saareen.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset kirjallisena oheisella lomakkeella 12.10.2021 klo 16 mennessä. Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä/hylätä tehdyt tarjoukset. Tarjous voi olla hintapyyntöä alempi tai korkeampi.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

poikkeusluvalla, lisätietoja Sotkamon kunnan rakennusvalvonta

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

kts. kiinteistörekisteriote