Etelä-Sotkamossa, Tipasjärven Vuorisaaressa myytävänä kaksi kiinteistöä, jotka myydään yhtenä kokonaisuutena. Tiloilla on hyvä puusto ja hyväkasvuiset maapohjat. Vuorisaari-niminen kiinteistö koostuu kolmesta palstasta, joihin kuuluu myös pieni Kuikkasaari Vuorisaaren länsipuolella.

Tilat myydään rasituksista vapaana. Rakentaminen on mahdollista poikkeusluvalla, lisätietoja Sotkamon kunnan rakennusvalvonnasta.

Tiloille ei ole tieoikeutta, lähestymiskartassa on merkitty Sotkamon kunnan omistama venevalkama, jonka kautta kulku palstoille järjestyy.

Hakkuiden aikana on ollut käytössä jäätie, joka on kulkenut läheisen Lahjantien kautta saareen.

Tilat myydään tarjousten perusteella, tarjoukset välittäjälle 11.11.2019 klo 16 mennessä!

Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä/hylätä tehdyt tarjoukset.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

poikkeusluvalla, lisätietoja Sotkamon kunnan rakennusvalvonta

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

kts. kiinteistörekisteriote