Tässä mainio kohde lomarakennuspaikkaa sekä puuhapalstaa hakevalle: hieno rantametsätila Sulkavan Iijärven rannalla, rakennusoikeus yhdelle loma-asunnolle.

Kahdessa erillisessä palstassa oleva kiinteistö Sulkavan kk:n läheisyydessä. Toinen palsta rajautuu Iijärveen johon yleiskaavassa osoitettu yksi lomarakennuksen rakennuspaikka. Rakennuspaikka sijoittuu päivä- ja ilta-aurinkoon aukeavalla rannalla. Puusto rakennuspaikan ympärillä on järeää havupuustoa. Palstalle ei ole valmista tietä mutta naapuripalstan lävitse on tierasite ja tie on suhteellisen helppo rakentaa. Rannassa saattaa olla pieni kaistale vesijättömaata.

Tarjoukset tästä kohteesta viimeistään 9.8.2020 joko sivuston linkin välityksellä tai os. Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV, Kimmo Asikainen, Väätäisentie 5, 51900 JUVA. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Sulkavan kunnan laatima Yleiskaava(768-090320-012), voimaan 20.4.2020

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Yksi lomarakennuksen omarantainen rakennuspaikka Iijärven länteen avautuvalla rannalla.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet naapurikiinteistöille.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 768-409-876-6 Kaipola 9:13-15, osuus Yhteinen vesialue 768-876-11-0 Kaipolan rauhoituspiiri, osuus