Suomussalmella on myynnissä 25,39 ha tila Majavapuro. Metsänhoitoyhdistys Ylä-Kainuun metsäarvion mukaan tilalla on puustoa 1042 m3. Puusto on nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää. Tilan länsirajalla virtaa Lintujoki n. 900 m  matkalta ja etelässä tila rajoittuu n. 180 m matkalta Yrjänälampeen.  Itäpuolelta tulee n. 1 km rasitetieoikeus.  Rantarakentaminen mahdollista poikkeamisluvalla.Tilan maat on vuokrattu  Haukilan Metsästäjät ry:lle. Mahdollisuus anoa kyseisen seuran jäsenyyttä. Rauhallinen paikka, joka sopii erähenkiselle.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Mahdollisuus hakea poikkeamislupaa yhdelle rakennuspaikalle

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Rasitetie oikeus. Rasitteen kohdalle voi rakentaa tien n. 1km.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Vesialueosuuksia.