Kaksi vierekkäistä metsätilaa Suonenjoen Lyytilänmäessä.

Kaksi metsätilaa, joiden yhteispinta-ala on 11,582 hehtaaria. Tilojen kokonaispuusto on 960 m3. Maapohjat lähes kokonaan kasvavia kangasmaita. Metsänhoitotyöt tiloilla on tehty ajallaan. Tieyhteydet kattavat kiinteistöille. Varttuneita kasvatusmetsiä on 5,6 hehtaaria.
 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Alueella yleiskaava, joka on hyväksytty 9.9.2013.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Tilat eivät rajoitu rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet kiinteistörekisteriotteen mukaisesti.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Tilat myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiloilla on tieoikeudet.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Perkkiö tilalla Lyytilänmäen osakaskunta.