Myynnissä saari Virmasvedeltä. Tässä hyvä kohde vaikka ilmastometsäksi.

Tässä hieno tilaisuus ostaa oma saari vaikka ilmasto- tai virkistäytymistarkoitukseen. Saari sijaitsee Virmasvedellä ja saaresta on matkaa mantereeseen lyhinmillään noin 200 m. Saareen ei ole kaavoituksessa kaavoitettu rantarakentamisoikeutta. 

Saarten puusto on kasvatusikäistä metsää. Puustotiedot perustuvat ilmakuviin sekä julkiseen metsävaratietoon. 

Saari kuuluu Metsälä -nimiseen kiinteistöön ja saari lohkotaan kaupanteon jälkeen omaksi kiinteistöksi. 

 

Virmasvesi eli Virmas on Iisveteen yhteydessä oleva järvenselkä Kuopion ja Suonenjoen kaupunkien sekä Tervon kunnan alueella Pohjois-Savossa.

Virmasvedestä Iisveteen johtaa kapea Lietesalmi Käpysaaren eteläpuolitse. Rasvankiin johtaa kaksi salmea, Siltasalmi ja Linnonsalmi Linnonsaaren molemmin puolin.

Virmasveden pinta-ala on 62 neliökilometriä. (wikipedia). 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaavamerkintä MU, metsätalousalue jolla on ympäristöarvoja.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei kaavoitettuja rakennuspaikkoja, rakentaminen voi olla mahdollista poikkeusluvalla. Tiedustelut Suonenjoen kaupungista.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

myydään rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 297-876-47-1 Rasvanki-Virmasveden osakaskunta (297-876-47-1, 778-431-876-2, 844-876-6-1