Suonenjoen Salmisella sijaitseva hyväpuustoinen metsätila.

Suonenjoen Sydänmaan kylässä sijaitseva noin 40,8 hehtaarin metsätila. Myyjät pidättävät itsellään tilasta noin 3,5 hehtaarin määräalan, jolla tilalla sijaitsevat rakennukset ovat. Kohde sijaitsee Kumpumäen tien varrella ja tilalla on kattava metsätieverkosto.

Tilan kokonaispuusto on 4950 m3, josta tukkipuun osuus on 40 prosenttia.  Taimikoiden kokonaispinta-ala on 5,3 hehtaaria eikä välitöntä hoitotarvetta niissä ole. Päätehakkuukokoista metsää on 7,3 hehtaaria ja puusto näillä kuvioilla on 1460 m3.

Myyjille jää talon ympäristöstä noin 3,5 hehtaarin määräala, joka on merkattu maastoon punaisilla muovikepeillä. Myyjät vastaavat määräalan lohkomiskuluista. Lammen rannassa on saunamökki, jonka myyjät siirtävät kustannuksellaan pihapiiriin.

 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Tilan alueella on yleiskaava, joka on hyväksytty 9.9.2013.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Tila rajoittuu pikkulampeen.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kumpumäen yksityistie.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tila myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kumpumäen yksityistie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Sydänmaan osakaskunta, yhteinen maa-alue; yhteinen venevalkama