Suonenjoen keskustan läheisyydessä sijaitsevat kolme  tilaa.

Rajalanniementien varrella sijaitsevat tilat,  joiden yhteispinta-ala on 11,897 hehtaaria.  Metsäpinta-ala on noin 6,3 hehtaaria. Tukikelpoista peltoa kohteella on 4,57 hehtaaria.  Tilojen kokonaispuusto on noin 660 m3. Pellot sijaitsevat Liipanniementien varrella ja ne ovat olleet viljelyssä.  Vornala tilalla sijaitsee varastorakennus.  Puusto hyväkasvuisissa hoidetuissa kasvatusmetsissä.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Tilojen alueella ei ole vahvistettua yleiskaavaa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Tilat eivät rajoitu rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kohde myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Liipan yksityistie, Rajalannimentie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Jauhomäen osakaskunta, Rajalanniemen osakaskunta. Tiemaksut noin 100 €/vuosi