Varttunutta taimikkoa ja nuorta kasvatusmetsää kantavilla kangasmailla.  

Nuorista kasvavista metsistä muodostuva n. 19,6 hehtaarin määräala. Nuoret kasvatusmetsät ja varttuneimmat taimikot ennakkoraivattu ja tulossa lähiaikoina ensiharvennukseen, kuviot 1 ja 2. Nuorempi taimikkokuvio, kuvio 6, on taimikonhoidon tarpeessa.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Kiinteistön karttatuloste, Tieoikeus ( Y2004-10144) / Leveys 5 m

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Yhteinen vesialue 831-442-876-1 Saikkolan osakaskunta, Yhteinen maa-alue 831-442-878-1 Yhteiset maa-alueet.