Määräala n. 8,0 ha. Hyvät hakkuumahdollisuudet. Hyvät tieyhteydet.

Valtaosin uudistuskypsistä metsistä ja varttuneista kasvatusmetsistä muodostuva määräala. Metsät pääosin kantavilla kangasmailla. Metsänhoidollisesti heti hakattavissa n. 770 m3.  Määräalalla n. 0,8 ha metsälain mukaisia uudistamisvelvoitteita. Määräalan läpi kulkee valaistu kuntopolku. 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Karttatuloste: Tieoikeus (Y2004-10397)/Leveys: 10 m Huvirannan yksityistie

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Rasitustodistus

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Karttatuloste: Tieoikeus (Y2004-10397)/Leveys: 10 m Huvirannan yksityistie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiiinteistörekisteriote: Yhteinen vesialue 831-444-876-1 Solkein osakaskunta, Yhteinen maa-alue 831-444-878-1 Yhteinen maa-alue