Runsaspuustoinen metsätila, puusto keskimäärin n.  207 m3/ha. Metsämaan pinta-ala n. 8,6 ha.

Hyvät hakkuumahdollisuudet tarjoava metsätila, metsänhoidollisesti hakattavissa uudistushakkuin n. 1450 m3. Metsätilalle on hyvät tieyhteydet, tila rajoittuu Aivasjärventiehen.  Metsät pääosin uudistuskypsää ja varttunutta kasvatusmetsää. Taimikoita tilalla on n. 1,2 ha, taimikoissa tarvetta heinimiselle.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Kiinteistön karttatuloste, Tieoikeus ( Y1999-6042) Haikola-Aivasjärvi yksityistie

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Rasitustodistus

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Kiinteistön karttatuloste, Tieoikeus ( Y1999-6042) Haikola-Aivasjärvi yksityistie, Tieoikeus (000-2013-K9479)

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Yhteinen vesialue 831-450-876-1 Vitsain kylän vesialue Karvajalanjoessa, Yhteinen vesialue 831-450-876-3 Talon n:o 2 vesialue.