Metsätila 42,8 hehtaaria Taipalsaaren Illukansaaressa.

Metsätila Illukansaaressa. Metsät kasvatusmetsiä ja taimikoita. Uudistuskypsää puustoa 4,1 hehtaaria. Nuorissa kasvatusmetsisissä on tehty raivaustöitä viime vuosina ja tilalla on kasvatushakkuu mahdollisuuksia. Puunkorjuuta on tehty viimeksi Illukansaaresta kesäaikana. Tilalla on pienialaisia metsälain 10 § mukaisia kohteita, kuviot 16,18,20 ja 37. Tilalla on yleiskaavassa (kaavamerkintä SR) suojellut vanhat rakennukset ja rakennuspaikka. Rakennukset tilalla ovat käyttökelvottomia ja purkukuntoisia.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Kaavakartta, Kaavamääräykset, Yleiskaava 831-A4073

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Kaavakartta, Kaavamääräykset, Yleiskaava 831-A4073

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Kiinteistön karttatuloste, Tieoikeus (Y2004-15536) Illukansaaren yksityistie, Tieoikeus (000-2006-K11709)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Rasitustodistus

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Kiinteistön karttatuloste, Tieoikeus (Y2004-15536) Illukansaaren yksityistie, Tieoikeus (000-2006-K11709)

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Yhteinen vesialue 831-876-7-0 Illukansaaren vesiosakaskunta.