Jurmussa kahdesta tilasta, neljästä erillispalstasta muodostuva yhtenäinen kokonaisuus Iijoen itäpuolelta.  Rajoittuu lännessä Iijokeen, Jurmunlammen Multiperään sekä idässä Ouluntiehen. Tiloista on perinnönjakosopimuksella erotettu Iijoen länsipuoliset palstat Jurmussa, niiden lohkomistoimitus on vireillä, ja niistä ei koidu lohkomiskustannuksia ostajajalle. Myytäviin tiloihin kuuluu erillispalstat Pirinjärvellä, ne jäävät kahtena määräalana myyjille, Kunnas määräala 6,4 ha ja Kupsu määräala 9,3 ha.

Metsät pääosin varttunutta kasvatusmetsää, kuivahkoa ja kuivaa hiesikkokankaan männiköitä, hakkuumahdollisuuksia runsaasti. Jokivarteen on kuljettu pohjoisesta poroerotusaidan kautta kulkevaa kangastietä myöten. 

Rakennusoikeuksia jokivarteen ei ole selvitetty, komea näkymä Jurmunlammelle mutta jyrkkä ja korkea hiesikkorinne vaikeuttaa rannan käyttöä.

Metsästysoikeus vuokrattu Raappanan erälle.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei selvitetty. Ranta jyrkkä ja korkea hiekkarinne, rantarinteen korkeus n. 20m.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Metsälain 10§:n tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä Majovanojan varsi kuvio 53 sekä kitusuokuviot 44 ja 48. Pääosin pohjavesialueita.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteella ei ole merkittynä virallisia kulkuoikeuksia. Jokivarteen on kuljettu pohjoisesta kangasteitä myöten valtion metsätielle. Itäpäässä Ouluntie, johon liittymä ja tieura.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Myyjille jäävät määräalat saavat osuudet yhteisiin pinta-alansa mukaan. Molemmissa tiloissa osuudet Jurmun 2. jakokunnan yht vesialueeseen 832-403-876-5, yhteiseen maa-alueeseen 832-403-878-2 (rantakaistale vastarannalla) sekä Kuren toisen jakokunnan yht maa-alueeseen 832-403-878-21.