Parviaisessa Parviaisentiehen rajoittuva metsätila, myyjät pidättävät itselleen noin hehtaarin kokoisen määräalan, jolle jäävät talo ja piharakennukset. Tilan metsissä ovat edustettuna kaikki kehitysluokat.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Rajoittuu Parviaisentiehen. Määräalan kautta ei kulkua.

Osuus yhteisiin Ei ole