Metsäkylän Isojärvellä neljästä erillispalstasta koostuva metsätila. Tilan vanha pihapiiri rakennuksineen osoitteessa Tuliahontie 28 A. NÄYTTÖ RAKENNUKSILLE PERJANTAINA 30.7. klo 17-18.

Kaksi varsinaista metsäpalstaa sijaitsevat Tuliahon tienvarressa, metsät pääosin vanhoja ja uudistuskypsiä, lisäksi kaksi puronvarsipalstaa. Metsäpalstoilla olisi runsaasti hakkuumahdollisuuksia.

Tilan päärakennus on hirsinen noin 5,5mx13 m (noin 70 m2), kehikko on rakennettu kahdessa osassa, tarkka rakennusvuosi ei ole tiedossa, joskus 1900 luvun alkupuolelta. Talossa on ulkovuoraus, lautarakenteinen eteinen, vanha pirtti, jossa hirsiseinät, alkuperäinen lankkulattia ja luonnonkivistä muurattu iso leivinuuni, joka nielee metriset halot ja on ehkä kunnostettavissa lämmityskuntoon. Talossa on myös keittiö, kaksi kamaria ja wc.  Talo on ollut pitkään asumaton ja kaipaa perusteellista kunnostamista. Ostajan harkintaan jää että purkaako rakennuksen uuden tieltä vai alkaako kunnostamaan nykyistä. Talo on kiviperustuksella, peltikatto laitettu luultavasti 70-luvulla, wc on rakennettu jäljestä ja sen kuntoa ei ole tutkittu. Talossa on sähköliittymä ja oma kaivo, naapurissa on yhteinen vesiliittymä sekä valokuituliittymä Kairankuitu internet yhteyksiä varten.

Pihapiirissä on vanha hirsinen, kaksiosainen aitta, navettarakennus, jonka latopää on painunut sekä huonokuntoinen kaksiosainen varasto/vanhempi navetta, jonka huopakatto on vuotanut. Talo sijaitsee noin 1,7 hehtaarin peltoaukealla. Peltoalueen etelälaidassa metsänrajassa sijaitsee upea 1894 rakennettu hirsinen, hyväkuntoinen verkkovaja 3,5 m x 3,5m sekä kellari joka on osin romahtanut mutta ehkä vielä kunnostettavissa. Peltoalueen pohjoispuolella sijaitsee metsästysseuran nylkyliiteri, vuokratontilla. Nylkyvajan läheisyydessä on hirsinen sauna, rakennus on painunut ja alin hirsikerta lahonut. Saunan itäpuolella on vanha hirsinen sepän paja johon on takavuosina vaihdettu alimmat hirret ja korjattu kiviperustus. Tilan itärajan tuntumassa on vanha hirsinen riihi, joka on luovutettu naapurille eikä kuulu kauppaan (korjaus 26.7. riihi kuuluu kauppaan).

Tila rajoittuu Isojärveen, rantarinne on komeaa varttunutta männikköä, jossa olisi harvennustarvetta, kuvio 34. Kuviolle ei saa rakentaa kesämökkiä, tilalla ei ole enää rantarakennusoikeutta jäljellä kunnasta saadun tiedon mukaan. Kivinen, hyvä ranta, järvessä on mm. siikaa, muikkua ja kuhaa, järvi on valtion vesialuetta ja kalastusluvat voi ostaa metsähallitukselta.

Välittäjä on lomalla 12.-25. 7. ja 2.-8. 8. Ole yhteydessä niin sovitaan tarvittaessa näyttö rakennuksille.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Rantaan, kuviolle 34 ei saa kunnan ilmoituksen mukaan rakentaa mökkiä, rannassa on vanhan vajan jäänteet.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Naapurilla kulkuoikeus Tuliahontietä pihapiirin pohjoispuolelta talolleen. Pihapiirin pohjoislaidasta on vuokrattu tontti metsästysseuran nylkyliiterille. Velliojan varsi, eteläisin palsta on metsälain 10 §:n tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö, jonka metsätalouskäyttöä on rajoitettu, e voimassaolevaa ympäristötukisopimusta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

katso kiinteistörekisteriote ja kartat.

Osuus yhteisiin Ei ole
Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta