Harvinaisen iso metsätilakokonaisuus Tammelassa!

Tämä harvinaisen iso metsätilakokonaisuus muodostuu kahdesta toisiinsa täysin rajoittuvasta metsätilasta. Metsät ovat olleet hyvässä hoidossa ja ainespuuta tiloilla on yhteensä lähes 10 000 m3. Metsät koostuvat pääosin kasvatusmetsistä  ja uudistuskypsästä metsästä (nämä yhteensä noin 73 % pinta-alasta) ja loput eri-ikäisiä hyvin hoidettuja taimikoita. Tieyhteys tilalle kolmelta suunnalta.

Myytävät tilat ovat Lautaportaassa sijaitsevat  Rn:o 1:19 (kiinteistötunnus 834-402-1-19) ja edelliseen rajoittuva Rn:o 7:25 (kiinteistötunnus 834-402-7-25). Yhteensä pinta-ala on kiinteistörekisterin tietojen mukaan 74,7 ha.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä ja hylätä kaikki tarjoukset.  Tarjouksia ei käsitellä ennen tarjousajan päättymistä. Tarjoukset välittäjälle viimeistään tiistai 15.12.2020  Tee tarjous -painikkeen kautta tai postitse osoitteeseen Etelä-Suomen metsätilat LKV, L. Tetri, Kansankatu 8, 15870 Hollola tai sähköpostilla välittäjälle.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Yksityiskohtaista kaavaa ei ole. Maakuntakaavassa merkinnät pohjavesialueesta ja ulkoilureitistä. Kts. liite.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei ole.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriotteet.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tila Rn:o 7:25 on osakkaana Panunvuoren metsätiessä. Panunvuoren metsätiestä ei ole kerätty tiemaksuja säännöllisesti (v. 2017 maksu on ollut noin 320 €). 5 m leveä tieoikeus tiloille myös luoteesta tilan Rn:o 14:5 (sorakuoppa) kautta, kts. liitekartta. Tila Rn:o 1:19 on osakkaana myös Ihamäki-Puhtila metsätiessä (tiemaksun suuruus ollut viime vuosina noin 60 €). Kiinteistörekisteriin ei ole merkitty kulkuoikeutta Ihamäki-Puhtila tieltä tilalle ( noin 600 m ).

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

On osuudet yhteiseen vesialueeseen 834-402-846-1.