Hyvin hoidettua metsää Patamon kylässä.

Tämän isohkon määräalan alueella on hyvät tieyhteydet. Hyvässä kasvussa oleva metsätila on hoidettu ja mm. ennakkoraivauksia on jo tehty.  Metsistä yli puolet eri-ikäisiä kasvatusmetsiä. Rajoittuu Tourunjärveen (ei rantarakennusoikeutta).

Myydään määräala Maakari -nimisestä tilasta, Rn:o 1:113 (kiinteistötunnus 834-430-1-113). Koko tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin tietojen mukaan 76,31 ha. Nyt myytävä määräala on metsäarvion mukaan noin 48 ha ja lopullinen pinta-ala määräytyy lohkomistoimituksessa. Ensisijainen lohkomisperuste on kartta.

 

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Letkun osayleiskaava. Kaavamerkinnät mm. M ja AT, sekä Tourunjärven rannassa pieni osa Hämeen Härkätien maisemallisesti arvokasta aluetta ja ukoilureitti. Katso tarkemmin kaavaliitteet

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei rantarakennusoikeutta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet. Myyjä pidättää määrälan läpi kulkevilla teillä kulkuoikeuden myyjälle jääville palstoille. Myyjä pidättää oikeuden läjittää pellon reunan piiriojien ojamassat metsänpuolelle ojien varteen. Kunnan vesijohto kulkee määräalan läpi peltotien varressa. Tästä ei merkintää kiinteistörekisteriotteella. Katso liitekartta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Määräalan tieoikeudet vahvistetaan lohkomistoimituksessa. Koko tilan osalta tiemaksut Etelä-Tammelan yksityistiehen ja Luitparo-Pajula tiehen ovat olleet viimeksi yhteensä suuruusluokkaa 250 €. Tieyksiköt määräytyvät pinta-alan ja käytön mukaan.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa osuudet yhteisiin alueisiin ja etuuksiiin lopullisen pinta-alansa mukaisessa suhteessa.