Hyvin hoidettu metsäpalsta  pääosin kantavilla maapohjilla. Puusto pääosin eri ikäisiä hyvässä kasvukunnossa olevia kasvatusmetsiä ja  taimikoita. Metsätie kulkee mukavasti tilan halki.

Myytävä määräala on tilasta Palokallio Rn:o 2:17 (kiinteistötunnus 834-430-2-17).  Koko tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin tietojen mukaan 25,45  ha ja myyjä pidättää itsellään noin 1,7 ha. Myytävä määräala on metsäarvion mukaan noin 23,7 ha ja lopullinen pinta-ala määräytyy lohkomistoimituksessa.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Letkun osayleiskaava hyväksytty/vahvistettu 9.11.2015. Kaavamerkintä M (= Maa- ja metsätalousvaltainen alue).

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, katso kiinteisterekisteriote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tila osakkaana Kolmikkaan metsätiessä. Tiemaksu ollut koko tilan osalta viimeksi n. 180 €. Jatkossa tiemaksu määritellään metsäpalstalle erikseen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa osuudet yhteisiin lopullisen pinta-alansa mukaisessa suhteessa. Kts. kiinteistörekisteriote.