Tämän puustoisen palstan metsät koostuvat uudistuskypsästä metsästä, jota on noin puolet pinta-alasta, ja varttuneesta kasvatusmetsästä. Puuta 238 m3/ha.

Myytävänä on määräala tilasta Suninmäki Rn:o 12:0 (kiinteistötunnus 834-444-12-0) Tammelan kunnan Torron kylässä. Metsäarvion mukaan määräalan pinta-ala on 11,3 ha ja todellinen pinta-ala määräytyy lohkomistoimtuksessa eli se voi olla tässä esitettyä suurempi tai pienempi. Myytävä palsta on omarajainen palsta ja kokonaisuudessaan metsätalousmaata. Palstalle ei ole rakennettua tietä. Kulkuoikeus vahvistetaan lohkomistoimituksessa.

 

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Tieoikeus määräalalle vahvistetaan lohkomistoimituksessa. Palstan kulkuoikeus näkyy kiinteistörekisterin kartassa ja kr-otteella: pohjoisesta Kissankulman yksityistieltä.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin lopullisen pinta-alansa mukaisessa suhteessa.