Komea ja ainutlaatuinen rantatila Tampereen Kaanaassa.
 

Erittäin hyvin hoidetut ja kasvavat puustot käsittävä rantatila, johon kuuluu lisäksi kaksi rantayleiskaavan mukaista loma-asuntotonttia Pitkäjärven rannassa sekä noin 1,6 hehtaaria peltoa.

Tilan ainespuumäärä on metsäarvion mukaan hieman yli 6000m3. Puusto on kuusivaltaista.  Metsässä on erittäin hyvä kehitysluokkajakauma.  Pinta-alasta yhteensä lähes 70% on nuorta- ja varttunutta kasvatusmetsää.  Uudistuskypsää puustoa on noin 2000m3.  Maapohjat ovat valtaosin mustikkatyyppiä.

Tilaan kuuluvat upeat rantatontit avautuvat lähes suoraan länteen, eli ilta-auringon suuntaan.  Maastoltaan ne ovat loivahkoa kangasmaata, joka soveltuu hyvin rakentamiseen.  Tonteilla on komeaa ja järeää havupuustoa.

Tilaan kuuluvan peltoalueen pinta-ala on noin 1,6 hehtaaria.  Peltojen vuokrasopimus päättyy 1.5.2021.  Ne ovat olleet luomuviljelyssä.  Pellot ovat korvauskelpoisia, mutta tilatukioikeuksia niillä ei ole.

Kohde sijaitsee erittäin hyvien liikenneyhteyksien varrella.  Muroleenkyläntie kulkee tilan poikki, joka on valtion pikitie.  Lisäksi tilan maa-alueella kulkee kaksi metsä- ja mökkitietä.

Tällaisia tiloja ei ole usein tarjolla!

Hintapyyntö: 350.000 euroa / kirjalliset tarjoukset viimeistään 21.5.2021

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Rantayleiskaava

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kaksi rantayleiskaavan mukaista loma-asuntotonttia.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita, venevalkama- ja vedenotto-oikeus yhdelle naapurikiinteistölle, maantien suoja-alue. Sähkömuuntaja ja maakaapeli. Valokuitukaapeli Tapaninmäentien varressa.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On