Teiskon Kaanaassa noin 8 hehtaarin kasvatusmetsävaltainen metsätila.
TIlan läpi kulkee tie.

Tästä hyvä tila vaikka ensimmäiseksi tilaksi / palstaksi

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kiinteistön alueella ei ole voimassaolevaa asema- tai yleiskaavaa

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kohteella ei ole rantaa

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet, ks. kiinteistörekisteriote ja -kartta

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistö myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Metsätietä pitkin

Osuus yhteisiin Ei ole