Tampereen Teiskossa hyväpuustoinen metsätila hyvillä kulkuyhteyksillä.
Tällä tilalla ei puuttomia paikkoja ole.
Tilalla on noin 140 metriä hirvijärven rantaa, kaavassa ei ole  osoitettu rakennuspaikkoja.

Tässä on loistava tila vaikka siksi ensimmäiseksi tilaksi!

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tilan alueella voimassaoleva Aitolahti-Teisko rantayleiskaava (1989). Kaavassa tilan alue on kokonaan merkitty M-merkinnällä maa- ja metsätalousmaaksi. Merkintä ei rajaa metsienkäyttöä kaavan osalta.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaavassa ei ole osoitettu tilalle rantarakennuspaikkoja.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet, ks. kiinteistörekisteriote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistö myydään kaikista kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Hirvijärventietä, jota on juuri perusparannettu. Tiemaksu 63€.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

mm. Asuntila-Koveron vesialueet.