Teiskossa, Kulkkilantien varressa reilun n. 53 hehtaarin suuruinen metsätila. Tilasta on erotettu määräala, jota ei ole vielä lohkottu. Myytävä tila on kantatila ja se muodostuu kahdesta erillisestä palstasta. Myytävän kohteen rajat selviävät liitekartoista.
Tilan kokonaispuusto on arvion mukaan reilut 10 000 m3 ja puuston kehitysluokat ovat varttuneisiin kasvatusmetsiin painottuvia.
Tilan maapohjista on liki 70% on lehtomaista ja tuoretta kangasta, eli puu kasvaa.

Tästä kartta kainaloon ja maastoon tutustumaan. Tälläisiä tiloja on harvoin tarjolla Teiskon määperällä!

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Osalla tilan alueella on voimassaoleva Aitolahti-Teisko rantayleiskaava.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Yleiskaavassa ei ole osoitettu tilan alueelle rantarakennuspaikkoja.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet. Uusi raja tulee pitkältä matkaa metsätiehen. Kiinteistörekisteriote käsittää koko vanhan tilan, josta on erotettu määräalat.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kaikista kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Kulkkilantietä, kulkkilantien tiemaksun osuuden suuruusluokka päivitetään myöhemmin.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistön osuudet yhteisiin selviävät kiinteistörekisteriotteesta. Kiinteistöstä erotetut määräalat ovat saaneet osuudet yhteisiin pinta-alansa suhteessa.