Tampereen Pohtolassa metsämääräala hyvillä kulkuyhteyksillä.
Määräala on pinta-alaltaan noin 13,2 ha ja kokonaispuusto on 3380 m3.
Kehitysluokkajakauma on varttuneisiin kasvatusmetsiin painottuva.

Määräalalla on kaksi yleiskaavan mukaista omakotitalon rakennuspaikkaa, jotka myydään metsän mukana.
Tonteille ei voi suoraan rakentaa vaan vaativat suunnittelutarveratkaisun Tampereen kaupungilta.
Tontteja ei ole erikseen hinnoiteltu, tonttien arvo sisällytetään kokonaistarjoukseen määräalasta.
Kummallekin tontille on mahdollista rakentaa max. 500m2.

Määräalalle on sovittu kirjallisesti naapuri maanomistajan kanssa tieoikeus Viitapohjantieltä, sen länsilaitaan kulkevan tien kautta.
Tieoikeus kirjataan tämän myyntikohteen lohkomistoimituksessa.

Tässä hyvä metsäpalsta, johon pääsee heti laatimaan leimikkoa ja vaikka myymään tonttia tai itse rakentamaan!!!
 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Sisaruspohjan yleiskaava (liitteenä). Kaavassa tilalle on osoitettu kaksi AO-9 merkinnän mukaista "ERILLISPIENTALOILLE VARATTU ASUNTOALUE" rakennuspaikkaa. Tilan metsäalueet ovat merkitty M-1 merkinnällä MAA- ja METSÄtalousvaltaiseksi alueeksi. Kaavakartta tarkempine määräyksineen liitteenä

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Määräala ei rajaudu rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Määräalan etelälaitaa rasittaa sähkölinja. Kiitneistörekisteriotteen mukaan ei tilan tälle pasltalle kohdistu muita rasitteita.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Määräala myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ohessa liitteissä kuva tieoikeuden paikasta. Myyjän ja naapurin välillä tehty tieoikeussopimus, joka kirjataan tämän määräalan lohkomistoimituksen yhteydessä

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa pinta-alansa mukaiset osuudet yhteisiin vesialueisiin