Teiskon Kapeessa hyvä metsämääräala, jossa kehitysluokkajakauma painottuu varttuneisiin taimikoihin ja kasvatusmetsiin. Metsäpalsta myydään määräalana. Metsän jakaa korjuuteknisesti sen poikki ulottuva suokuvio (k. 108), mutta sen molempiin päihin tulee tieyhteys. Määräalan länsipäähän asuinrakennuksen pihapiirin kautta ja itäpäähän kulkee kiinteistörekisterotteeseen ja -karttaan merkitty tieoikeus.

Tässä on hyvän kokoinen metsätila ja tämän kokoisia on Teiskossa harvoin tarjolla.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Määräalan alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleis- tai asemakaavaa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Määrala ei rajaudu rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Määralaa jää mahdollisesti rasittamaan kiinteistöjen 837-709-4-30 ja 837-709-4-30 (tontit tilan länsipäässä) tieoikeus, tarkennetaan lohkomistoimituksessa.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Määräala myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Määralan länsipää saa tieoikeuden kantatilaksi jäävän talouskeskuksen tontin pihatieltä. Itäpäässä on oma tieoikeus, joka näkyy liitteenä olevalla kiinteistökartalla.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa osuudet yhteisiin alueisiin pinta-alan suhteessa.