Tervon Soinlahdessa sijaitseva 15,3 ha:n määräala. Tilalla asuinrakennuksen rantarakennusoikeus.

Hirvijärven rantaan rajoittuva kahdesta tilalohkosta koostuva metsätila määräalana. Tilalla on yleiskaavassa merkitty pysyvän asuinpaikan kaavatontti rantaan (kaavamerkintä MA-1).  Kokonaisrakennusoikeus on 250 m2.

Tilan puusto on 750 m3. Maapohjat tuoreita kankaita. Tässä hieno paikka talolle ja samalla saat metsämaata, jossa voit toteuttaa hyötyliikuntaa.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tilan alueella on yleiskaava, joka on hyväksytty 13.11.2000.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Yleiskaavan mukaisesti ympärivuotista asumista varten tehdyt rakennukset.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Voimansiirtolinja Atro Oy.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tila myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kolehmalan osakaskunta, Kolehmalan jakokunnan yhteiset kosket.