Tervon Utrianlahdessa sijaitseva erittäin hyväpuustoinen tila.

Tervon Utrianlahden kylässä sijaitseva kiinteistö, jonka myytävä pinta-ala on noin 68,7 hehtaaria  (tilasta on myyty aiemmin erillinen noin 1,2 hehtaarin erillinen lohko, joka ei kuulu kauppaan). Tilan metsäpinta-ala on 64,1 hehtaaria. Tilalla on viljelyssä olevaa peltoa noin 1,8 hehtaaria sekä tonttimaata noin 1,1 hehtaaria. Tilalla on vuonna 1953 rakennettu omakotitalo, vanha aitta ja navettarakennus sekä ulkosauna. Kiinteistöllä on voimassaoleva sähköliittymä. Rakennukset sijiatsevat noin 200 metrin päässä Utrianlahden rannasta.

Tilan kokonaispuusto on 8920 m3, josta tukkipuuston osuus on 36 prosenttia. Maapohjat ovat kangasmaita ja pääosin lehtomaisia ja tuoreita kankaita. Tilalla on kuviolla 16 sopimus ympäristötuesta, joka päättyy 24.9.2024 (alueen puusto on mukana kokonaispuustossa). Tämän alueen maapohja on maapohjatiedoissa merkinnällä muu maa.

Metsän ovat hyvässä kasvukunnossa ja hoitotoimenpiteet on tehty ajallaan, eikä hoitorästejä ole. Metsikön kehitysluokista varttuneissa ja uudiskypsissä metsissä pinta-alasta on 45 prosenttia, joten tulevaisuuden hakkuutulot on turvattu.

 

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tilan alueella on yleiskaavat, jotka on hyväksytty/ vahvistettu 13.11.1991 ja 5.5.2005.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, talousveden ottaminen, venevalkamaoikeus.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tilaan ei kohdistu kiinnityksiä eikä rasituksia.

Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Hälvänmäki-Utrianlahti yksityistie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Rasvanki-Virmasveden osakaskunta.

Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta