Myydään Tervon Koivulahdesta ja Utrianlahdesta kaksi taimikkovaltaista metsätilaa hyvillä kasvupohjilla. Pinta-ala reilut 32 ha. Ainespuuta runsaat 1700 m³.

Myydään kaksi taimikkovaltaista tilaa Tervon Koivulahden ja Utrianlahden kylistä. Tilat sijaitsevat lyhyehkön välimatkan (teitä pitkin noin 5 km) päässä toisistaan ja ovat hyviä teitä pitkin helposti saavutettavissa. Tilojen kiinteistörekisterin mukainen pinta-ala on 33,158 ha, mutta myyjä pidättää itselleen Rajala-tilasta Riivikontien varresta vanhan talon ympäriltä noin 0,9 ha kokoisen määräalan, jolloin myytäväksi pinta-alaksi jää noin 32,2 ha. Määräalan nurkat on myyjän toimesta merkitty maastoon punapäisin merkkikepein. Määräalan likimääräinen sijainti on merkitty liitteenä oleviin karttoihin, mutta tarkka pinta-ala määrittyy lohkomistoimituksessa.

Kasvupaikat ovat lehtomaista ja tuoretta kangasta eli maapohjan tuottopotentiaali on hyvä. Ainespuuta tiloilla on runsaat 1700 m³, josta tukin osuus noin 25 %.  Valtaosa puustosta Koivumäki-tilalla. Koivumäki-tilalta kuviot 8 ja 13 ovat uudistamatta, kuvioilla 7 ja 9 on kooltaan vaihteleva aukkoinen taimikko ja näillä kuvioilla voisi olla täydennystarvetta. Kuvion 7 entiseen peltoon istutetussa koivikossa erityisesti kuvion pohjoisosassa ravinnetalouden epätasapainon ja maaperän liiallisen kosteuden aiheuttamia kasvuhäiriöitä. Ravinnetalouden häiriöitä paikoin havaittavissa tilan muissakin osissa. Rajala-tilan taimikot hyvin perustetut ja kehityskelpoiset, mutta taimikonhoidon tarpeessa.

Koivumäki-tilalla on rakennuksia, jotka ovat asumiskelvottomia ja poistettu kiinteistöverotuksen piiristä. Rakennuksille tulee sähköliittymä ja juomavesi on johdettu painovoimaisesti kuvion 8 länsiosassa, lähellä kuvion 10 rajaa sijaitsevasta lähteestä. Jätevedet on johdettu päärakennuksen pohjoispuolella sijaitseviin saostuskaivoihin. Jätevesijärjestelmä ei todennäköisesti vastaa nykynormien vaatimuksia. Irtaimisto (mm. kylpypalju ja polttopuut) ei kuulu kauppaan ja myyjä vastaa irtaimiston pois kuljettamisesta.

Koivumäki-tilalla laajan yhteisen vesialueen (297-876-47-1 Rasvanki-Virmasveden osakaskunta) osuuden lisäksi osuus yhteiseen maa-alueeseen (844-408-878-2 Yhteinen sorapalsta). Maa-alueen osakaskunta on kiinteistörekisterin tietojen mukaan järjestäytymätön ja maa-ainesten käytön periaatteista täytyy osakastilojen kesken sopia.

Välittäjän huomio: Olen kesälomalla 28.6.-25.7.2021 ja palaan töihin jälleen 26.7.2021. Kohteisiin voi tutustua itsenäisesti esitteen tietojen avulla ja paikan päällä maastossa. Seuraan puhelinta ja sähköpostia epäsäännöllisesti ja olen yhteydessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Koivumäki-tilalla yleiskaava.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet samalla rasitteet. Rajala-tilalla maantien suoja-alue.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Koivumäki: Tieoikeus (000-2013-K36455) / Leveys: 12 m Rekolan metsätie Tieoikeus (000-2016-K13316) / Leveys: 5 ja 1 m Tieoikeus (000-2016-K13343) / Leveys: 2 m Rajala: Tieoikeus (000-2011-K30769) / Leveys: 12 m Riivikon metsätie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Koivumäki: 1) Yhteinen vesialue 297-876-47-1 Rasvanki-Virmasveden osakaskunta (297-876-47-1, 778-431-876-2, 844-876-6-1) 2) Yhteinen maa-alue 844-408-878-2 Yhteinen sorapalsta Rajala: 1) Yhteinen vesialue 297-876-47-1 Rasvanki-Virmasveden osakaskunta (297-876-47-1, 778-431-876-2, 844-876-6-1) 2) Yhteinen maa-alue 844-415-878-1 Yhteinen venevalkama