Tervon Kuivaniemen kylässä erillinen 9,9 hehtaarin tilalohko.

Tervossa sijaitseva 9,9 metsätila määräalana. Myytävä kohde on erillinen tilalohko. Kohteen läpi kulkee hyväkuntoinen metsäautotie. Maapohjat ovat reheviä kangasmaita. Tilan kokonaispuusto on 660 m3. Taimikot pääosin varttuneita hoidettuja taimikoita, jotka muuttumassa kasvatusmetsiksi.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tilan alueella yleiskaava, joka on hyväksytty/ vahvistettu 19.9.1996.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Määräala ei rajoitu rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tilaan ei kohdistu kiinnityksiä eikä rasituksia.

Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Lapinkalliontie, metsäautotie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Rasvanki-Virmasveden osakaskunta. Kolehmalan jakokunnan yhteiset kosket.