Tervon Koivujärven kylässä Hirvijärven rannalla sijaitseva metsätila.

Metsätila Tervon Koivujärvellä. Tilan pinta-ala on 24,62 hehtaaria. Tila on erittäin hyväpuustoinen, tilan kokonaispuusto on 4230 m3(171 m3/ha). Puusto lähes kokonaan varttuneissa hakkuuta vaativissa varttuneissa kasvatusmetsissä. Maapohjat lehtomaisia ja tuoreita kankaita.

 

Tila rajoittuu rantaan, mutta vapaata rantarakennusoikeutta ei ole. Tilalla on kattava tieverkosto. Kuviolla 11 on myyjällä varastopaikka, jonka hän vuokraa edelleen itselleen.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tilan alueella on yleiskaavat, jotka on hyväksytty/ vahvistettu 13.11.2000 ja 27.1.2015.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Yleiskaavan mukaisesti tilalla ei ole rantarakennusoikeutta.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tieoikeudet.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tila myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kuivaniemen yksityistie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Rasvanki-Virmasveden osakaskunta. Kolehmalan jakokunnan yhteiset kosket.