Tervon Pulkkilansaaressa  kaksi metsätilaa, joista toinen määräalana.

Tervon Pulkkilansaaressa metsätilat, joiden yhteispinta-ala on noin 24,6 hehtaaria. Myyjä pidättää Pellonpää tilasta määräalan, jolla rakennukset sijaitsevat sekä erillien tilalohkon, jolla on vapaa rantarakennuspaikka.

Kohteen metsien kokonaispuusto on noin 2640 m3.

Saaressa kattava metsäautotieverkosto. Saaresta voidaan korjata puuta lauttakorjuuna kesällä. Kuvion 22 laidassa rantojen suojeluohjelma-aluetta. Kohteen pinta-ala korjattu 17.3.2021.

Erillisen tilalohkon, jolla rantarakennuspaikka on,  voi ostaa erikseen. Se ei kuulu nyt myytävään metsäalueeseen. Tämän tontin pinta-ala on 1,0 hehtaaria ja sen hinta on 30 000 euroa.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tilojen alueella on yleiskaava, joka on hyväksytty 19.9.1996.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Yksi vapaa rantarakennuspaikka.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tiloihin ei kohdistu muita kuin tierasitteet.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tilat myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Pulkkilansaaren metsätie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Rasvanki-Virmasveden osakaskunta.