Tervon Pulkkilansaaressa  kaksi metsätilaa, joista toinen määräalana.

Tervon Pulkkilansaaressa metsätilat, joiden yhteispinta-ala on noin 21,4 hehtaaria. Myyjä pidättää Pellonpää tilasta määräalan, jolla rakennukset sijaitsevat.

Tilalla on yksi yleiskaavan mukainen vapaa rantarakennuspaikka hienolla paikalla länteen avautuvalla rannalla. Tontin lähelle tulee valmis tie. Tontin, jonka pinta-ala on noin 1,0 hehtaaria, voi ostaa erillisenä. Tontin hinta on 30 0000 euroa.

Kohteen metsien kokonaispuusto on noin 2350 m3.

Saaressa kattava metsäautotieverkosto. Saaresta voidaan korjata puuta lauttakorjuuna kesällä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tilojen alueella on yleiskaava, joka on hyväksytty 19.9.1996.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Yksi vapaa rantarakennuspaikka.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tiloihin ei kohdistu muita kuin tierasitteet.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tilat myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Pulkkilansaaren metsätie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Rasvanki-Virmasveden osakaskunta.