Tallusjärveen rajoittuva metsätila Murtoniemessä.  4 kpl lounaaseen avautuvia rantatontteja loma-asunnoille. Maapohja tuoretta- ja kuivahkoakangasmaata. Tilan länsipuoli on hyvässä kasvussa olevaa 2019 harvennettua mäntyvaltaista varttunetta kasvatusmetsää. Tilan itäpuoli on kivistä taimikkoa ja kasvatusmetsää. Taimikot hoidettuja. Tässä hyvä mahdollisuus ostaa samalla kertaa hoidettu metsätila ja rantatontit edullisesti vaikkapa lapsille.

Murtoniementie kulkee tilan laitaan asti. Rantaan asti menee ura. 

Rantaviivaa n. 850 metriä. Murtoniementien varteen on vedetty sähköt, mutta tonteille ei. Mahdollinen sähköliittymä tulee erikseen ostaa Savon Voimalta. 

Murtoniementien tiemaksu v.2019 81,64 €. Tilaan kuuluu myös venevalkama oikeus 844-414-15-108 Hautakorpi tilalle, eli Saarentien päähän Murtoniemen pohjoiselle vastarannalle. 

Kiinteistörekisteriin merkityssä pinta-alassa ja kartalta mitatussa pinta-alassa on eroavaisuutta. Kiinteistörekisteriin merkitty pinta-ala on 17,28 ha ja kartalta mitattuna 16,4 ha. Rajapyykki tai pyykit voi olla karttaan merkitty väärään paikkaan, mikä selittäisi eroavaisuuden. Kuvion 3 itäosassa järven rannassa olevia kahta rajapyykkiä ei maastosta löydy. Muut pyykit maastosta löytyy. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

13.11.2000 vahvistettu yleiskaava.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Rantaan on kaavoitettu 4 kpl rantarakennuspaikkoja

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

tieoikeus / Murtoniementie

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 844-414-876-1 Talluksen osakaskunta