Kasvatusmetsäpainotteinen 42 ha metsätila Tervon Kiukooahossa hyvien tieyhteyksien varrella.

Kohteen metsät ovat mäntyvaltaisia ja osittain harvennettuja kasvatusmetsiä. Taimikoita vain 3,6 ha, kasvatusmetsiä 33,2 ha ja uudistusikäisiä metsiä 3,5 ha. Muuta maata eli tiealuetta ja tonttimaata 2,5 ha. Tilalla on puustoa yhteensä noin 5400 m3. 

Maapohjat ovat tuoreita- ja kuivahkoja kangasmaita ja -vastaavia soita. Tilan pitkää sivua kulkee metsätie ja eteläreunaa Repomäentie.

Tilalla on purkukuntoiset vanhat rakennukset. Rakennukset olleet kymmeniä vuosia käyttämättä ja kylmillään.

Aukot istutettu kuusentaimilla. 

Kiinteistörekisteriotteeseen ei ole merkitty tieoikeuksia, mutta tilalle on aina kuljettu Repomäentietä ja metsätietä pitkin. Metsätie kulkeekin tilan alueella ja tienvarteen on myös puita korjattu. Repomäentiehen maksetaan myös tiemaksua alle 100 € vuodessa.

Tällä tilalla pääsee vähillä metsänhoitotöillä nauttimaan kasvatusmetsien tukkipuuston kasvusta.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

tieoikeus 844-414-4-47 tilalle.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

myydään kaikista rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriin ei ole merkitty tieoikuksia lainkaan. Tilalle on kuitenkin kuljettu rajalla kulkevaa metsätietä sekä Repomäentietä pitkin.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 844-414-876-1 Talluksen osakaskunta