Tiehen rajoittuva määräala Tuomiranta tilasta. Maapohja enimmäkseen tuoretta- ja kuivahkoa kangasmaata.

Määräala Tervossa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Myytävä ala on kartassa merkitty alue Tuomiranta tilasta. Määräala rajautuu Harjutien reunassa olevaan kiviaitaan. 

Kuusentaimikot uudistettu 2016. Vanhemmissa taimikoissa on taimikonhoidon tarvetta. Männikkö kuviolla 9 on harvennettu ja hyvässä kasvussa.  

Puusto kasvatusmetsissä ja taimikoissa. Järven rannassa luonnonsuojelualue, jonka puusto ei ole arviossa mukana, eikä alueelle ole laskettu arvoa. Myös luonnonsuojelualueen omistajuus vaihtuu, mutta alueella ei saa tehdä hakkuita eikä rakentaa. Alueen pinta-ala on 3,8 ha. Kuviolle 15 on kaavoitettu rantarakennustontti. Tietä eikä liittymiä ei tontille ole. 

päivitys 26.3: lisätty kuvia ilmoitukseen.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

5.5.2005 vahvistettu yleiskaava.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kuviolla 15 on rakentamaton kaavoitettu rantarakentamispaikka. Ei tietä eikä liittymiä tontille.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, luonnonsuojelualue. Kts kiinteistörekisteriote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteiset vesialueet