Puustoltaan monipuolinen metsätila hyvien tieyhteyksien varrella.

Tilan puuston kehitysluokkajakauma on suorastaan oppikirjamainen eli tilalta löytyy kaikkia kehitysluokkia tasaisesti taimikoista uudistuskypsiin metsiin. Tieyhteydet ei voisi juuri paremmat olla: Tilan päätyrajalla menee Teuva-Jurva maantie ja tilan kohdalta lähtee Pihakankaan metsäautotie pitkin sarkaa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue