Nuorta puustoa oleva hyväpohjainen metsätila metsäautotien varrassa Teuvalla.

Kohde muodostuu kahdesta eri tilasta ja ne ovat myös kahdessa eri palstassa muutaman kilometrin etäisyydellä toisistaan. Puustollisesti tila jakaantuu noin puoliksi taimikoihin ja harvennustarpeessa oleviin nuoriin kasvatusmetsiin. Tilalla on puukaminalla varustettu taukotupa. Tilalla on maanvuokrasopimus Paulakankaan tuulivoimapuistoon liittyen.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On