Hyväpuustoinen metsätila Onkamon lähellä. Varttunutta kasvatusmetsää ja uudistuskypsää metsää. Kokonaan ojitettua suota. Mäntyvaltaista puusto noin 1820 m3.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 848-406-876-1 Kemien osakaskunta. Yhteinen vesialue 848-406-876-2 Vesialue Suonpäänjoessa. Yhteinen maa-alue 848-406-878-5 Yhteistoiminta-alue